Q-koorts

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie inzit, tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en schapen. Dat betekent dat mensen besmet kunnen worden door dieren die de bacterie bij zich hebben. Tussen 2007 en 2010 was er een Q-koortsepidemie in Nederland. Het aantal besmettingen ligt nu weer op het niveau van 2007: ongeveer 40 per jaar.

De gevolgen

Van de mensen die besmet raken met de Q-koortsbacterie wordt 40% ziek; we noemen dit acute Q-koorts. Zij krijgen klachten die vergelijkbaar zijn met een griep. Sommigen worden ernstig ziek met klachten als longontsteking, hoge koorts, zware hoofdpijn, spierpijn en hoesten.

Na een acute Q-koortsinfectie zijn er drie mogelijkheden:

  1. Het gaat over.
  2. Je blijft ziek. Van de mensen die ziek worden houdt 20% langdurige klachten van vermoeidheid in combinatie met allerlei andere klachten. Als deze vermoeidheid langer dan een halfjaar aanhoudt en er geen andere verklaring voor is noemen we dat het Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS).
  3. Je ontwikkelt chronische Q-koorts (1,6%). Deze groep draagt de nog levende bacterie bij zich. Die kan levensgevaarlijke ontstekingen veroorzaken aan vaten en hartkleppen.

> Meer informatie over het Q-koortsvermoeidheidsyndroom (QVS)
> Meer informatie over chronische Q-koorts

Herkennen van Q-koorts

Q-koorts is voor sommige huisartsen, bedrijfsartsen of specialisten lastig te herkennen. Soms lopen Q-koorts patiënten al jaren rond met de klachten, zonder dat er een diagnose is gesteld. Onderzoek wijst uit dat ook vandaag de dag er nog steeds een groep mensen in Nederland is die niet weet dat zij chronische Q-koorts heeft.

Ondersteuning vanuit Bijeen

Is Q-koorts bij u geconstateerd? En heeft u daarbij een ondersteunings- of hulpvraag? In de gemeente Heusden willen wij graag onze inwoners met Q-koorts ondersteunen. Om in beeld te brengen waarmee we u precies kunnen ondersteunen en welke ondersteuning u samen met uw netwerk kunt realiseren, kunt u een gesprek aanvragen met een cliëntondersteuning van MEE met veel kennis van Q-koorts. Deze cliëntondersteuner kunt u bereiken via Bijeen. Telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

Lotgenotencontact

Lijkt u het fijn om in contact te komen met andere inwoners met Q-koorts? Dan is er de mogelijkheid aan te sluiten bij een zogenoemde Q-kring. In deze groep kunt u ervaringen bespreken, met elkaar in gesprek gaan, kennis delen en gezamenlijk activiteiten ondernemen.

> Raadpleeg voor meer informatie de website over Q-kringen

Meer informatie

Meer informatie over Q-koorts kunt u vinden op de website www.q-koorts.nl. OOk het RIVM biedt veel informatie.

> Naar de website q-koorts.nl
> Naar de website van het RIVM