Speciaal taxivervoer

Kunt u vanwege een beperking niet reizen met het openbaar vervoer? Of bent u voor vervoer afhankelijk van anderen en heeft u niemand om op terug te vallen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Speciaal taxivervoer wordt in de gemeente Heusden verzorgd door Regiotaxi en Valys. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze voorzieningen en wilt u er gebruik van maken, neem in dat geval contact op met Bijeen, telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

Samen met u bekijken we dan wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw beperkingen zijn.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Regiotaxi. Met de Regiotaxi kunt u van deur tot deur reizen. Als blijkt dat de Regiotaxi de enige oplossing voor u is, dan kunt u korting krijgen. Meestal krijgt u de korting via een speciale taxipas. 

In de Regiotaxi reist u samen met anderen. De taxi haalt verschillende passagiers op en rijdt daarom dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming.  

Als u om medische redenen niet samen kunt reizen met anderen, komt u in aanmerking voor individueel vervoer. Of dit het geval is, bepaalt de gemeente. Met name uw persoonlijke situatie speelt daarbij een rol. 

Ook zonder kortingspas kunt u gebruik maken van de regiotaxi. U betaalt dan het normale tarief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 openbaar-vervoerzones vanaf uw woonadres. Valys biedt u veilig en comfortabel vervoer voor een aantrekkelijk tarief.  

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valys-pas nodig. Raadpleeg voor meer informatie de website van Valys of bel 0900-9630.  

> Naar de website van Valys