Beschermd wonen

Beschermd wonen is er voor volwassenen die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen zonder permanente begeleiding.

Bijvoorbeeld als iemand net uit een GGZ-behandeltraject komt. In die tijdelijke woonomgeving wordt dan samen met de begeleiders van de zorginstelling bekeken hoe die persoon in de toekomst wel weer zelfstandig kan wonen.  

Informatie 

Wilt u meer weten over beschermd wonen of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.