Bijeen-vrijwilligers volop in beweging tijdens kerst- en lockdownperiode

Rond de feestdagen en in de weken erna zijn het Bijeen-team en vele vrijwilligers op de been om Heusdenaren te ondersteunen en ze in deze lastige periode een hart onder de riem te steken. Zo kregen zestig bewoners een kerstbox met daarin onder meer een compleet driegangenmenu. De bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld, nodigden zelf iemand uit om er samen van te genieten. Ook is er geïnvesteerd in jongerenactiviteiten en de Heusdense Maatjes zijn actiever dan ooit. Voor vrijwilligers is deze periode ook waardevol, iets wat bleek uit een door Bijeen uitgezette enquête. 100 van de 108 vrijwilligers die de vragenlijst invulden, gaven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met het vrijwilligerswerk dat ze in gemeente Heusden doen. 


Extra inzet tijdens tweede lockdown  

Vrijwilligers blijken tijdens de tweede landelijke lockdown wederom onmisbaar. In tijden waarin veel Heusdenaren minder onder de mensen komen, spelen vrijwilligers een belangrijke rol in het voorkomen van eenzaamheid en het faciliteren van contactmomenten. 
Zo vindt op de zondag na kerst een kerstmiddag plaats voor kwetsbare ouderen, waarbij ze kunnen genieten van livemuziek en een kerstdiner. Daarnaast zijn de vele Heusdense Maatjes in touw voor de een-op-een-contacten. In een periode waarin gezelschap zeer wenselijk is, zijn zij er om een luisterend oor te bieden, een puzzel te leggen, een kaarsje aan te steken of warme choco te drinken. Lichtpuntjes in donkere dagen. Zo zorgen we er samen voor dat niemand zich alleen hoeft te voelen, want samen is wel zo gezellig. Uiteraard wordt aan de jongeren ook gedacht. Jongeren tot 17 jaar kunnen meedoen aan een voetbal- en gametoernooi en ze kunnen samen paintballen. Zo wordt ontmoeting gestimuleerd en blijven ze met elkaar in contact. Uiteraard vinden alle activiteiten volgens de coronamaatregelen plaats.

Hoge waardering voor vrijwilligerswerk in Heusden  

De Bijeen-vrijwilligers zijn dik tevreden over het vrijwilligerswerk dat ze doen en de rol die Bijeen hierin pakt, zo bleek uit een enquête die Bijeen onlangs uitzette onder 108 vrijwilligers. 100 vrijwilligers zijn (zeer) tevreden over hun vrijwilligersbaan, 96 vrijwilligers zijn (zeer) tevreden over de waardering die zij krijgen en 95 vrijwilligers geven aan hun talenten kwijt te kunnen in het vrijwilligerswerk. De begeleiding en waardering vanuit Bijeen wordt ook gewaardeerd. 98 vrijwilligers zijn (zeer) te spreken over de bereikbaarheid van hun contactpersoon en 92 vrijwilligers zijn (zeer) tevreden over de gemaakte afspraken. Veel terug gehoorde opmerkingen waren de persoonlijke begeleiding bij het vrijwilligerswerk, de getoonde waardering en de bereikbaarheid van Bijeen bij vragen. We zijn trots op deze resultaten en hopen dat we nog lang een beroep mogen doen op de vele waardevolle Bijeen-vrijwilligers!