De mensen van Bijeen doen hun uiterste best om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun behoefte aan zorg of ondersteuning. Ieder jaar onderzoeken we daarom de ervaringen van cliënten binnen Wmo. Ook dit jaar komt Bijeen weer goed voor de dag!

Het eerste contact met Bijeen wordt gewaardeerd met een 7,8. Als iemand met een zorg- of ondersteuningsvraag aanklopt bij Bijeen wordt altijd eerst in kaart gebracht wat er precies aan de hand is. Daarbij wordt gekeken wat mensen zelf kunnen doen en wat anderen in hun omgeving eventueel voor hen kunnen betekenen. Daarbij wordt ook bekeken of via bestaande voorzieningen hulp geboden kan worden, zoals de klussendienst van Zorgsaam Heusden of dagbesteding van Met Elkaar.

Bekijk de resultaten

Rapportcijfers

Dit jaar zijn er iets meer dan 2000 inwoners met een toekenning Wmo uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Daarvan heeft 42% de vragenlijst ingevuld. Voor de ondersteuning geven de respondenten gemiddeld voor:

  • hulp bij het huishouden een 8,3;
  • vervoer een 7,7;
  • hulpmiddelen een 7,8;
  • begeleiding een 8,4;
  • dagbesteding een 7,8;
  • woningaanpassingen een 8.

‘’Op dit soort rapportcijfers ben ik als wethouder sociaal domein natuurlijk erg trots! Als je de resultaten van het onderzoek vergelijkt met de resultaten de afgelopen jaren dan zie je dat we structureel hoog scoren. Dat betekent dat  we de dienstverlening behoorlijk goed op orde hebben. Maar desalniettemin zijn we constant op zoek zijn naar mogelijkheden om het nog beter te doen. Gelukkig hebben we goede partners die dagelijks met diezelfde drive hun werk doen’’, aldus wethouder Peter van Steen.

Coalitie tegen eenzaamheid

Dit jaar zijn er ook vragen gesteld rondom het thema eenzaamheid. Hierbij heeft 8% van de respondenten aangegeven altijd of meestal eenzaam te zijn. Omdat we in onze gemeente een coalitie tegen eenzaamheid hebben, is aanvullend de vraag gesteld of inwoners behoefte hebben aan contact met Bijeen. Hierbij hebben 62 respondenten ‘ja’ aangevinkt. De inwoners die zijn gebeld hadden geen concrete hulpvraag, maar vonden het wel fijn te horen welke mogelijkheden er zijn binnen Bijeen en daarnaast vonden ze het fijn gehoord te worden. Niet iedere respondent heeft uiteindelijk ook toestemming gegeven om de gegevens te delen met de gemeente of hebben ze geen contactgegevens ingevuld. De volgorde van de vraagstelling is hierop aangepast.

Relatief hoge bekendheid cliëntenondersteuner

Al een aantal jaar sporen we inwoners met een hulpvraag aan om gebruik te maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. In 2019 wist 26% van de respondenten van het bestaan van de cliëntondersteuner. Dit was 4% minder ten opzichte van vorig jaar. Desondanks blijkt uit onderzoek dat Bijeen Heusden in de top 5 staat van de 210 deelnemende gemeenten als het gaat over bekendheid van de cliëntondersteuner bij de inwoners. Ook zien we dat 32% een naaste meeneemt naar een keukentafelgesprek met Bijeen. Dit is minder dan vorig jaar en dat vinden wij jammer. De cliëntondersteuner kan samen met de inwoner aansluiten bij een keukentafelgesprek dat hij of zij heeft met een consulent van Bijeen en hem of haar bijstaan. De inzet van een cliëntondersteuner is kosteloos.

Continu meten

De onderzoeken vonden voorheen jaarlijks plaats. Echter zijn we vanaf 2020 op een andere manier de cliënttevredenheid aan het meten. Inwoners met een toewijzing Wmo krijgen nu binnen één maand na de start van de zorg een vragenlijst over de ervaring met de toegang en drie maanden na deze start nog een vragenlijst over de kwaliteit en ervaring met de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Op deze manier kunnen wij beter reageren op eventuele ontwikkelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ.

Meer informatie

Wilt u meer weten over cliëntondersteuning? Raadpleeg de website www.bijeenheusden.nl of bel met Bijeen: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl