Drie dagen lang activiteiten in buurthuis De Mand

Eenzaamheid voorkomen en tegengaan is een belangrijk aandachtspunt van Bijeen en de gemeente Heusden. Met dat doel is de Coalitie Kom Erbij gestart, een samenwerking van verschillende professionele en vrijwilligersorganisaties. Ria de Folter is vanuit de Seniorenraad en Seniorenschool betrokken.

Veilige ontmoetingen
Ria: “Corona heeft heel veel impact gehad op alle activiteiten in de gemeente Heusden. Als we nu iets organiseren, zien we dat er minder mensen deelnemen. Veel ouderen zijn toch angstig geworden om naar de activiteiten toe te komen, ook al is het merendeel van de ouderen gevaccineerd.” De Seniorenraad moest veel activiteiten afblazen wegens te weinig aanmeldingen. Gelukkig komt de activiteitenstroom langzaam weer op gang. “De vraag is wel: hoe kan je dat zo veilig mogelijk doen? Testen voor Toegang of met de QR-code gaat vaak niet bij senioren. Veel mensen hebben geen mobiele telefoon. Wij blijven zoeken naar activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op een veilige manier”, vertelt Ria.

Digitaalvaardige ouderen
Ria is groot voorstander van het digitaalvaardig maken van ouderen. “Veel senioren hebben een mobiele telefoon met een goedkoop abonnement of een prepaid kaart. Ze kunnen alleen bellen en hebben geen internet. Als internet gratis beschikbaar zou zijn, zie ik mogelijkheden en zal ook de aanschaf van een tablet geen problemen geven. Het zou fantastisch zijn als de gemeente Heusden gratis wifi beschikbaar zou stellen in alle kernen.” Sommige senioren hebben geen redelijk pensioen opgebouwd, waardoor ze de kosten voor een internetaansluiting er niet bij kunnen hebben.

Gezellige activiteiten in buurthuis De Mand
Een van de activiteiten tegen eenzaamheid die doorgang vindt, is de driedaagse in buurthuis De Mand, op 26, 27 en 28 oktober. Samen met de Zonnebloem organiseert de Seniorenschool een driedaagse activiteit voor mensen die vanwege ziekte, een handicap of beperkte mobiliteit weinig mogelijkheden hebben voor een gezellig uitje of ontmoeting. Drie dagen lang is er van alles te doen in De Mand. Wilt u meedoen? Dan is het fijn om een begeleider bij u te hebben. Aanmelden of meer informatie via riadefolter@gmail.com.