Buurtbemiddeling Heusden ook in coronatijd zeer succesvol

Buurtbemiddeling Heusden was het afgelopen jaar een groot succes in de gemeente Heusden. In 2020 werd een recordaantal van 73 casussen aangemeld, waarvan 83% positief is afgesloten. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 71%. Buurtbemiddeling Heusden wordt in de gemeente Heusden uitgevoerd door Bijeen Heusden.

Zo werkt Buurtbemiddeling Heusden
Coördinator Ine Marechal van Bijeen Heusden: "Buurtbemiddeling draait sinds mei 2012 succesvol in de gemeente Heusden, in 2022 dus al tien jaar. Het is een laagdrempelige en gratis voorziening waarbij getrainde vrijwilligers – op dit moment 10 - in gesprek gaan met buren die een conflict met elkaar hebben. Voorwaarde is dat beide partijen bereid zijn aan een oplossing te werken. Het gaat bijvoorbeeld over geluidsoverlast, tuin- of buitenproblemen, overlast door huisdieren of pesten. Samen met de bewoners proberen de bemiddelaars deze problemen op te lossen."

Meebewegen in coronatijd
De werkwijze van Buurtbemiddeling werd in 2020 binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen aangepast. Face-to-face gesprekken, huisbezoeken en bemiddelingsgesprekken met minimaal 6 personen, waren niet mogelijk. Deze vonden veelal telefonisch plaats. Daarnaast werden er wandelafspraken gemaakt en indien strikt noodzakelijk, tóch een fysiek bemiddelingsgesprek met betrokken partijen op een neutrale en veilige locatie. Uiteraard met een minimum aantal deelnemers aan het gesprek. Buurtbemiddeling Heusden is gezien de bijzondere omstandigheden dan ook reuze trots op het prachtig behaalde resultaat in 2020.

Meer weten over Buurtbemiddeling, zelf Buurtbemiddeling inschakelen of Buurtbemiddelaar worden? Kijk op www.buurtbemiddelingbrabant.nl of neem contact op via buurtbemiddelingheusden@contourdetwern.nl