Enquete mantelzorgers Gemeente Heusden

Ben jij een mantelzorger uit de gemeente Heusden?

Dan kunnen we jouw mening goed gebruiken! De gemeente Heusden laat momenteel een onderzoek doen naar de mantelzorg ondersteuning vanuit de gemeente. Het onderzoek richt zich met name op de respijtzorg en het huidige aanbod van voorzieningen. Hoe meer bekend is over de huidige behoeftes hoe beter kan worden ingespeeld op deze behoeftes. Met de meegestuurde link kunt u anoniem deelnemen aan dit onderzoek, deelname duurt circa 5minuten.

Klik voor deelname op --> enquete <-- 

Alvast bedankt voor uw deelname.