Nieuwe contracten jeugdhulp, begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding

Op 1 januari 2023 gaan nieuwe contracten in voor jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding. De elf gemeenten in Regio Hart van Brabant hebben nauw samengewerkt om deze contracten tot stand te brengen.

Waarom nieuwe contracten
In de afgelopen jaren waren erg veel zorgaanbieders actief in Regio Hart van Brabant. In totaal waren er voor jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen en dagbesteding wel een paar honderd aanbieders. Dat maakte de samenwerking lastig. Het kostte de toegang/wijkteams veel moeite om de weg te vinden in het aanbod van al die aanbieders, en om alles goed af te stemmen. Mensen moesten dus lang wachten op hulp of ondersteuning. En de totale kosten liepen op. Ook sloot het aanbod niet altijd goed aan op de basisvoorzieningen in de wijken en dorpen. Dat is belangrijk omdat preventie en oplossingen in het gewone dagelijks leven steeds belangrijker worden.

Toegankelijk en betaalbaar
De gemeenten willen inwoners goede zorg en ondersteuning bieden. Die zorg en ondersteuning moet toegankelijk zijn voor wie die zorg nodig heeft. Daarnaast moet de zorg en ondersteuning betaalbaar zijn en blijven voor de gemeenten. Door de nieuwe contracten krijgt het aanbod meer samenhang. Inwoners krijgen ook minder last van verschillende loketten of schotten in de regelgeving.  

Uw ondersteuning
De nieuwe contracten gaan in op 1 januari 2023. Krijgt u al jeugdhulp, Wmo begeleiding, Wmo beschermd wonen of dagbesteding? Dan loopt dat tot het einde van uw beschikking door bij uw huidige aanbieder. Loopt uw beschikking af en hebt u nog langer ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de toegang/ het wijkteam.

Kijk voor meer informatie op de website van Regio Hart van Brabant. Klik hieronder op de link om rechtstreeks naar de pagina te gaan. 

> Meer informatie over Integrale inkoop sociaal domein