Succesvolle start Samen Oplopen in gemeente Heusden

Sinds kort is Samen Oplopen actief in de gemeente Heusden: vrijwilligers van Bijeen ondersteunen gezinnen met kinderen tot 23 jaar die hulp kunnen gebruiken bij allerlei dagelijkse situaties. Samen met twee coördinatoren en in samenwerking met de partners binnen Bijeen en de professionele hulpverlening ontstaat zo een prachtige samenwerking tussen formele en informele zorg voor gezinnen met lichte en complexe problematiek. Vlak voor de jaarwisseling was de eerste koppeling tussen gezin en vrijwilliger, koppeling twee volgde snel. Als alles goed verloopt, volgen er binnenkort nog vier koppelingen.

Een stevige basis gelegd

“Vanaf oktober hebben we zeven enthousiaste en bekwame vrijwilligers geworven. Ook kwamen de eerste aanmeldingen van gezinnen al snel binnen. Eind 2020 was een drukke en intensieve periode waarin veel voorwerk is gedaan en aan een stevige basis is gewerkt”, vertelt Ine Marechal van Samen Oplopen Heusden. Lisette Dekker vult aan: “De vrijwilligers hebben inmiddels diverse (basis)trainingen gevolgd en staan te trappelen om aan de slag te kunnen gaan.”

Meerwaarde 

De eerste koppeling werd in december gemaakt. Bij dit gezin was langdurige professionele hulp aanwezig, maar dit kan de hulpverlener nu afschalen en wordt het gezin overgedragen aan Samen Oplopen. Ook bij de tweede koppeling is sprake van het ontzorgen van professionele zorg: als Samen Oplopen er niet was geweest, was dit gezin doorverwezen naar professionele hulp. Een streven van Samen Oplopen is dat de tweedelijns hulp kan worden afgeschaald of zelfs stopt. De ervaring leert dat laagdrempelige hulp door vrijwilligers eerder wordt geaccepteerd door ouders en jongeren. De stap naar professionele hulpverlening is vaak een te grote. Natuurlijk hebben de coördinatoren regelmatig contact met de vrijwilligers en gezinnen, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd en te zware problematiek van de schouders van de vrijwilliger wordt overgenomen.

We kijken terug op een geslaagde opstart van Samen Oplopen, waarbij al zeven vrijwilligers zijn geworven en meerdere matches zijn gemaakt. Wilt u meer weten over Samen Oplopen? Klik hier of neem contact op met Ine Marechal: inemarechal@contourdetwern.nl