Energietoeslag 2022
Mensen met een laag inkomen hebben recht op een energietoeslag van 1.300 euro. Omdat veel inwoners de energierekening moeilijk kunnen betalen keert de overheid deze toeslag uit. Inwoners van de gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk kunnen een aanvraag indienen bij Baanbrekers. Heeft u een laag inkomen en nog geen energietoeslag in 2022 ontvangen? Vraag deze dan nu nog aan! Weet u niet zeker of u recht heeft op de toeslag? Dien dan toch een aanvraag in! U merkt vanzelf of u de energietoeslag krijgt. De energietoeslag heeft geen invloed op de zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. U kunt tot tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen! Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om de energietoeslag 2022 aan te vragen. Meer informatie over de energietoeslag leest u via onderstaande link. 

> Meer informatie Energietoeslag

Energietoeslag 2023
Vanwege de stijgende energieprijzen heeft het kabinet in 2022 een energietoeslag van in totaal 1.300 euro  aan huishoudens met een laag inkomen beschikbaar gesteld. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Het kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen komt. Het kabinet werkt nu met spoed aan de Wet energietoeslag 2023. Wanneer deze wet klaar is gaan de gemeenten in 2023 de regeling uitvoeren. Zodra duidelijk is wanneer Baanbrekers kan starten met het uitbetalen van de Energietoeslag 2023 berichten we u hierover.