Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Het Centraal Administratiekantoor CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage.  

Bij de berekening van uw eigen bijdrage houdt het CAK rekening met de volgende zaken: 

  • uw leeftijd;
  • of u een partner heeft;
  • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner;
  • de voorzieningen die u krijgt.

Wilt u alvast weten wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt, maak dan gebruik van de handige rekenhulp op de website van het CAK.  

> Rekenprogramma CAK   

Vragen over de eigen bijdrage Wmo 

Heeft u vragen over de wijzigingen van de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. U kunt ook e-mailen: info@bijeenheusden.nl.  

Voor meer informatie kunt u ook de website van het CAK raadplegen.  

> Naar de website van het CAK

Aftrek van de belasting 

De eigen bijdrage die u betaalt, kunt u in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Bijvoorbeeld als het kosten voor thuiszorg of hulpmiddelen zoals een prothese betreft.  

Raadpleeg de website van de Belastingdienst of u hiervoor in aanmerking komt. 

Naar de website van de Belastingdienst