Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, komt er vaak heel wat op u af. Wat heeft u nodig, welke voorzieningen zijn er en met welke regelingen krijgt u te maken? Het is fijn als u op die momenten ondersteund wordt door iemand met kennis van zaken: de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuners bieden informatie, advies en kortdurende (praktische) ondersteuning rondom zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Cliëntondersteuners helpen mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. De cliëntondersteuner ondersteunt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Alle cliënten hebben recht hebben op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.
Waarbij krijgt u ondersteuning?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van jeugdhulp, ondersteuning vanuit de Wmo of bij het aanvragen van een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij gesprekken met medewerkers van Bijeen Heusden.

Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

> Meer informatie over cliëntondersteuning

Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Maar de cliëntondersteuner moet wel onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onafhankelijke cliëntondersteuning? Raadpleeg de folder van MEE.