Jeugdhulp

Als het gaat om jeugdhulp werkt de gemeente Heusden samen met de 8 andere gemeenten in de regio Hart van Brabant. Hierbij is zowel de inkoop als de uitvoering van de jeugdhulp regionaal georganiseerd. Zo hebben de gemeenten in Midden-Brabant gezamenlijk contracten gesloten met een aantal zorgaanbieders.  

Op de website Zorginregiohartvanbrabant.nl vindt u alle informatie over jeugdhulp in de regio. 

> Naar de website Zorginregiohartvanbrabant.nl 

Meer informatie

Wilt u meer weten over jeugdhulp in de gemeente Heusden of wilt u jeugdhulp aanvragen? Neem dan contact op met Bijeen, telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl