Buitenschoolse opvang

Als uw kind naar de basisschool gaat en u vóór, na of tijdens de middagpauze opvang nodig heeft, kunt u gebruik maken van buitenschoolse opvang, kortweg bso. Verspreid over de gemeente telt Heusden een aantal locaties voor buitenschoolse opvang. 

Wilt u weten waar in de gemeente deze voorzieningen gevestigd zijn en hoe ze presteren? Raadpleeg dan de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

> Website van het Landelijk Register Kinderopvang