Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Sinds 1 januari 2018 zijn de regels voor peuterspeelzalen gewijzigd. De peuterspeelzaal heet sindsdien ‘peuteropvang’ en moet voldoen aan dezelfde regels als kinderdagverblijven.  

Gaat uw kind naar een peuterspeelzaal in onze gemeente dan heeft dit gevolgen voor uw peuter. We vertellen in een kort filmpje wat er verandert. 

> Filmpje Peuterspeelzalen gemeente Heusden vanaf 2018

Kinderopvangtoeslag

Omdat de peuterspeelzaal gelijk gesteld is aan kinderopvang heeft u nu mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Dat hangt onder meer af van het inkomen van uw gezin. Lees in de folder 'Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?' wat u hiervoor moet doen.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Vul dan de 'Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' in.  

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw peuterspeelzaal.