Toelating speciaal voortgezet onderwijs

Om in aanmerking te komen voor een plek in het speciaal voortgezet onderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. In de gemeente Heusden wordt deze verklaring afgegeven door de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) van het samenwerkingsverband De Langstraat.  

Doel van de adviescommissie is er voor te zorgen dat iedere leerling die in aanmerking komt voor speciaal voortgezet onderwijs, dat zo dicht mogelijk bij huis kan volgen, aansluitend op zijn of haar mogelijkheden.

Andere vragen aan de adviescommissie?

De adviescommissie kan ook worden ingeschakeld wanneer:

  • onafhankelijk advies wenselijk is; 
  • Er behoefte is aan de inzet van een trajectbegeleider; 
  • de overstap naar praktijkonderwijs nodig is. De school vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan. 
  • een arrangement van het orthopedagogisch didactisch centrum OPDC Boost nodig is. 
Meer informatie

> Kijk voor meer informatie op de website van Samenwerkingsverband De Langstraat 
> Naar de website van OPDC Boost