Stichting Ontmoeten

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen. Eenzaamheid is een actueel verschijnsel. Onder jongeren en ouderen. 

Onder het motto "ONTMOETEN" wil Stichting Ontmoeten Heusden 45-plussers die zich alleen voelen, bijeen brengen en verbinden. Doel daarvan is een bijdrage leveren aan het scheppen en in stand houden van vriendschappelijke contacten tussen mensen. 

Kennismaken

Wilt u, geheel vrijblijvend, kennismaken met Ontmoeten en ontdekken wat de stichting voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Stichting Ontmoeten Heusden. 

Stichting Ontmoeten Heusden 
Grotestraat 23, 5151 JC DRUNEN 
Telefoon: 06-34 16 23 83 
E-mail: info@ontmoetenheusden.nl 
Website: www.ontmoetenheusden.nl