ZorgSaam Heusden - Thuis met vrijwilligers

Regie over het eigen leven houden, is wat ieder mens wil. U vast ook. Wat u zelf kunt, wilt u zo lang mogelijk zelf blijven doen. Maar er kan zich een situatie voordoen waarin een steuntje in de rug erg fijn is. In dat geval kan ZorgSaam Heusden u helpen.

Vaak is het een samenloop van omstandigheden die ertoe leidt dat de dagelijkse gang van zaken niet goed meer loopt. U bent niet in staat het praktische doen en laten automatisch en zelfstandig uit te voeren. In zo’n situatie moet u om hulp durven vragen en daar is moed voor nodig. ZorgSaam kan dan de helpende hand bieden. Zo ook bij eenzaamheid, dit blijft een actueel thema in de huidige maatschappij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naarmate de mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner wordt, dreigt eenzaamheid. Dit is een sluipend proces dat veel gevolgen kan hebben, zowel psychologisch als fysiek en maatschappelijk. Consulenten van ZorgSaam denken met u mee als het thuis om wat voor reden dan ook niet meer gaat. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing. Soms met behulp van uw naasten of met de hulp van een vrijwilliger.

Onze vrijwilligers zijn actief bij de volgende diensten: 

 • Boodschappenmaatjes
  Als u door een beperking moeite heeft met boodschappen doen en er is niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen, dan bieden de boodschappenvrijwilligers een helpende hand. 
 • Dementiemaatjes
  Een dementiemaatje helpt zelfstandige wonende mensen met dementie om zo lang mogelijk dingen met plezier te blijven doen. Gewoon, door hun hobby te delen. Of dat nu wandelen, koken, musiceren of kletsen is. Juist die ‘normale’ dingen zijn voor mensen met dementie enorm waardevol.
 • Heusdense Maatjes
  Het Heusdens Maatje is er voor een helpende hand of een luisterend oor. Ook voor mantelzorgers die de zorg even los willen laten om de zinnen te verzetten. 

 • Netwerkmaatjes  
  Als u door omstandigheden in een sociaal isolement bent terechtgekomen dan kan een vrijwillige netwerkcoach helpen om weer echt mee te gaan doen in de maatschappij. 

 • Taalmaatjes
  Taalmaatjes zijn er voor anderstaligen die 18 jaar of ouder zijn. Met een taalmaatje kunt u praten, lezen, koffie drinken of wandelen, terwijl u in het Nederlands met elkaar communiceert. Zo leert u de Nederlandse taal en cultuur kennen en krijgt het taalmaatje inzicht in uw culturele achtergrond.

 • Administratievrijwilligers
  Wanneer u niet meer door de groeiende stapel rekeningen en formulieren heen komt, kunt u de hulp inroepen van een vrijwilliger die samen met u uw administratie op orde brengt. Dit geldt ook voor de belastingaangifte. Geeft het u een ongemakkelijk gevoel wanneer dit moet gebeuren? Via ZorgSaam kunt u een beroep doen op deskundige, vrijwillige belastingadviseurs en/of administratievrijwilligers die klaarstaan om u te helpen.

 • Belastingvrijwilligers
  Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dit geldt zeker voor de hulp van onze belastingvrijwilliger. Geeft het u een ongemakkelijk gevoel wanneer dit moet gebeuren? De belastingvrijwilliger staat klaar om u hiermee te helpen.

 • Klusvrijwilligers
  Moet er een lamp worden vervangen of heeft u een andere kleine klus in huis? Onze vrijwillige klussers verrichten hand- en spandiensten voor kwetsbare inwoners van de gemeente Heusden.

 • Vervoersvrijwilligers
  De vervoersvrijwilliger rijdt voor inwoners van de gemeente Heusden die moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of andere vervoersvoorzieningen. Bijvoorbeeld wanneer u om gezondheidsredenen minder mobiel bent of een lichte beperking hebt (niet afhankelijk van een rolstoel). Daarnaast is er niemand in uw directe omgeving die voor u kan rijden.

Meer informatie
Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met: 

ZorgSaam Heusden 
Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen 
Telefoon: (0416) 37 36 70 
E-mail: info@zorgsaamheusden.nl   
Website: www.zorgsaamheusden.nl

ZorgSaam is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur