Buurtverenigingen

Van oudsher verenigen buurtbewoners zich vaak in buurtverenigingen. Soms betreft het één straat, soms een paar straten bij elkaar. In alle gevallen gaat het over het gezamenlijk organiseren van activiteiten in de buurt. Van een buurtbarbecue tot een straatspeeldag.

Wilt u weten of er in uw omgeving een buurtvereniging actief is, raadpleeg dan de (digitale) gemeentegids van Heusden. De meeste buurtverenigingen zijn daarin opgenomen.

> Naar de digitale gemeentegids van Heusden