Energietoeslag

Het aanvragen van de energietoeslag kon tot en met 30 juni 2022. Onlangs verscheen in het nieuws dat het kabinet een tweede bedrag van €500 wil uitkeren. Deze is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen om de hoge energiekosten te compenseren. Als de Eerste en Tweede kamer akkoord gaan met dit plan krijgen de gemeenten opdracht om dit uit te voeren.

Voor de gemeente Heusden gaat Baanbrekers deze uitbetaling waarschijnlijk weer regelen. Op dit moment (augustus 2022) kunnen we nog niet zeggen wanneer dit precies plaatsvindt. Iedereen die de eerste energietoeslag al heeft ontvangen, krijgt automatisch ook de tweede toeslag. Je hoeft hier niets voor te doen. Heb je een laag inkomen en heb je nog geen energietoeslag ontvangen? Zodra er meer bekend is over de aanvraagprocedure van de tweede regeling communiceert Baanbrekers dit via hun kanalen.   

Aanvraag na 1 juli gedaan?
Mensen die na 1 juli de aanvraag hebben ingediend, hoeven de aanvraag niet opnieuw in te dienen als de regeling verlengd wordt. Deze mensen zijn bij Baanbrekers bekend en worden proactief door hen geïnformeerd. Dat betekent dat er dan een nieuwe beoordeling door ons wordt uitgevoerd op de reeds gedane aanvraag.

Voor wie?
De energietoeslag is voor inwoners van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg. Via de website van Baanbrekers houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Ga naar de website van BaanBrekers