Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag.

De energietoeslag is voor inwoners met in een komen tot 120% van het sociaal minimum. Per uniek adres wordt maximaal één energietoeslag verstrekt. Inwoners met een Participatiewet-uitkering krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Zij hoeven geen aanvraag te doen. Andere inwoners met een laag inkomen moeten zelf een aanvraag indienen bij Baanbrekers. 

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand (ouder)

€ 1256,08

€ 1397,27

Samenwonend/getrouwd

€ 1794,40

€ 1892,81

Baanbrekers voert deze landelijke regeling uit voor inwoners van de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. Heeft u vragen over de energietoeslag kijk op Energietoeslag – Baanbrekers of neem contact op met Baanbrekers. Let op! De energietoeslag wordt niet geregeld door uw bank of andere overheid; ben voorzichtig met het afgeven van uw gegevens.

U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen voor de Energietoeslag 2022 via de website www.baanbrekers.org. Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u aanspraken maken op de volledige energietoeslag. Weet u niet zeker of u recht heeft op de toeslag? Dien dan toch een aanvraag in! U merkt vanzelf of u de energietoeslag krijgt. Wanneer u teveel inkomen heeft, dan wordt uw aanvraag afgewezen. U ontvangt dan geen energietoeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook geen andere vervelende gevolgen. 

Baanbrekers heeft een aantal gegevens van uw partner en u nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Zie hiervoor het aanvraagformulier. 

Baanbrekers neemt uw aanvraag in behandeling (we controleren alle gegevens) en nemen binnen 8 weken een besluit of u recht heeft op de energietoeslag of niet.

1. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag
2. Wanneer u alle papieren goed heeft aangeleverd, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Ontbreekt er iets? Dan neemt Baanbrekers contact met u op.
3. Alle aanvragen worden door medewerkers van Baanbrekers in behandeling genomen. Dit is maatwerk en kost tijd. Wij streven ernaar uw  aanvraag zo snel mogelijk  in behandeling te nemen. Uiterlijk binnen 8 weken hoort u of (en wanneer) u de energietoeslag krijgt.

Heeft u recht op de energietoeslag? Dan ontvangt u daarover bericht (beschikking). Vanaf het moment dat u dit bericht heeft ontvangen, wordt de energietoeslag binnen 2 weken op uw rekening gestort. Omdat de tegemoetkoming loopt via de bijzondere bijstand kan er geen beslag gelegd worden op de energietoeslag.

Een ambtshalve uitkering is een automatische betaling. Een groot aantal inwoners (bijvoorbeeld ontvangers van algemene en bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, aanvullende bijstand op AOW, schuldhulpverleningstraject via gemeente, gebruikers van de minimapassen) in de gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk ontvangen de energietoeslag automatisch.

Neem dan contact op met Baanbrekers. Zij kunnen u vertellen of ze bezig zijn met een ambtshalve beoordeling, dit alsnog moeten doen of dat u toch WEL zelf een aanvraag moet indienen. Heeft u een Heusdenpas in 2022 ontvangen maar nog geen energietoeslag ontvangen of moet u zelf een aanvraag indienen? Neem dan contact op met de gemeente Heusden.

De aanvraag voor energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Ontvang u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? De energietoeslag heeft daar geen invloed op. Uw zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uitkering blijven precies hetzelfde.

Ook als student moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag. Zie het aanvraagformulier voor deze voorwaarden. 

Komt u er alleen niet uit, dan bent u van harte welkom bij het spreekuur Geldzaken. Op diverse momenten in de week kunt u voor het spreekuur terecht bij de drie locaties van Bijeen of in de bibliotheek in Drunen. Je kunt je vooraf aanmelden voor het spreekuur geldzaken op één van deze locaties via Bijeen Heusden op telefoonnummer (073) 78 201 78.

Bijeen-team Drunen (op afspraak)
Gemeentehuis
Raadhuisplein 16, Drunen

Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur

 

Bibliotheek Drunen (op afspraak)
Rooseveltstraat 32, Drunen

Maandag van 14.00 tot 16.00 uur

 

Bijeen-team Heusden
De Kubus
Kasteellaan 23, Oudheusden

Donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

 

Bijeen-team Vlijmen
Wijkwinkel
Nassaulaan 32, Vlijmen

Maandag van 13.00 tot 15.00 uur

Het kabinet heeft beloofd dat er ook in 2023 een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen komt. Het kabinet werkt nu met spoed aan de Wet energietoeslag 2023. Wanneer deze wet klaar is gaan de gemeenten in 2023 de regeling uitvoeren. Zodra duidelijk is wanneer Baanbrekers kan starten met het uitbetalen van de Energietoeslag 2023 berichten we u hierover. De verwachting is dat de energietoeslag voor 2023 gelijk zal zijn aan de energietoeslag 2022: een bedrag van € 1.300.

Wanneer alle spelregels voor de energietoeslag 2023 duidelijk zijn, toetsen wij uw situatie opnieuw aan deze spelregels.

Nee, er is één vast bedrag. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de grootte van gezinssituaties of de mate waarin woningen zijn geisoleerd. Als u een kamer huurt dan komt u niet aanmerking voor de energietoeslag.