Voedselbank

Heeft u onvoldoende geld om genoeg voeding voor u en uw gezin te kopen? In dat geval kunt u een beroep doen op de voedselbank. De voedselbank in Heusden is aangesloten bij Voedselbank Den Bosch en omstreken. Woont u in Oudheusden, dan kunt u ook een beroep doen op de Voedselbrigade. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket van de Voedselbank? Neem dan contact op met Juvans. Deze organisatie bekijkt voor de Voedselbank Den Bosch en omstreken of u voldoet aan de landelijk gestelde criteria. Wellicht kan Juvans u ook met andere zaken van dienst zijn.

> Kijk voor meer informatie op de website van : www.juvans.nl. 

Wat moet u meebrengen?

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens de intake wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en een bewijs van diverse zaken. Hieronder vindt u een opsomming van die zaken:  

Inkomsten: 

 • Loon / uitkering 
 • Huurtoeslag 
 • Zorgtoeslag 
 • Kind gebonden budget 
 • Overige inkomsten 

Uitgaven: 

 • Huur 
 • Energie 
 • Water 
 • Ziektekosten 
 • Overige verzekeringen 
 • Gemeentelijke belasting 
 • Uitgaven voor kind(eren), bijvoorbeeld kinderopvang
 • Overige uitgaven 
 • Aflossing belasting / schulden 

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode die kan variëren van 3 maanden tot een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken. 

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de website van Voedselbank Den Bosch en omstreken.

> Voedselbank Den Bosch en omstreken

Voedselbrigade Oudheusden is een groep vrijwilligers die opkomt voor de mensen uit Oudheusden met een smalle beurs en die in het bezit zijn van de HeusdenPas.  

De Voedselbrigade houdt minimaal 6 keer per jaar een actie, zoals inzameling van speelgoed, houdbare producten en tweedehands kleding. Daarnaast beschikt ze over een moestuin, waar de cliënten terecht kunnen voor verse groente. 

Elke eerste vrijdag van de maand vindt er Buurthuis De Schakel van 10.00 tot 11.00 uur een sociaal koffie-uurtje plaats.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over Voedselbrigade Oudheusden? Kom langs of bel.

Voedselbrigade Oudheusden
Kasteellaan 23 (in de Wijkwinkel)
5256 GV  Heusden  
telefoon: 06-16 01 61 45 
Facebook: voedselbrigade.oudheusden@gmail.com