Voedselbank

Heeft u onvoldoende geld om genoeg voeding voor u en uw gezin te kopen? In dat geval kunt u een beroep doen op de voedselbank. De voedselbank in Heusden is aangesloten bij Voedselbank Den Bosch en omstreken. Woont u in Oudheusden, dan kunt u ook een beroep doen op de Voedselbrigade. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket van de Voedselbank? Neem dan contact op met Farent. Deze organisatie bekijkt voor de Voedselbank Den Bosch en omstreken of u voldoet aan de landelijk gestelde criteria. Wellicht kan Farant u ook met andere zaken van dienst zijn.

> Kijk voor meer informatie op de website van : https://www.farent.nl/ 

Wat moet u meebrengen?

Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens de intake wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en een bewijs van diverse zaken. Hieronder vindt u een opsomming van die zaken:  

Inkomsten: 

 • Loon / uitkering 
 • Huurtoeslag 
 • Zorgtoeslag 
 • Kind gebonden budget 
 • Overige inkomsten 

Uitgaven: 

 • Huur 
 • Energie 
 • Water 
 • Ziektekosten 
 • Overige verzekeringen 
 • Gemeentelijke belasting 
 • Uitgaven voor kind(eren), bijvoorbeeld kinderopvang
 • Overige uitgaven 
 • Aflossing belasting / schulden 

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode die kan variĆ«ren van 3 maanden tot een jaar, wordt de financiĆ«le situatie opnieuw bekeken. 

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de website van Voedselbank Den Bosch en omstreken.

> Voedselbank Den Bosch en omstreken

Voedselbrigade Oudheusden is een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen die in het bezit zijn van een HeusdenPas en wonen  in de kernen Oudheusden, Heuden vesting, Herpt, Heesbeen, Doeveren en Hedikhuizen.   

De Voedselbrigade vraagt houdbare producten waar zij een voedselpakket van kunnen samenstellen.

Aanmelden

Ben je in het bezit van een HeusdenPas en kom je uit een van de bovengenoemde kernen dan kun je je aanmelden bij voedselbrigade.oudheusden@gmail.com of telefonisch bij Janneke Sprenger (06 16016145).

Meer informatie

Wilt u meer weten over Voedselbrigade Oudheusden? 
Kijk op de facebookpagina: Stichting Voedselbrigade Oudheusden