Cursus Rondkomen met je inkomen

Voor mensen die te maken hebben met armoede of financiële problemen, kan het helpen om beter inzicht te krijgen in het eigen uitgavenpatroon. Speciaal voor deze groep mensen heeft Juvans de cursus ‘rondkomen met je inkomen’ opgezet.

Tijdens de cursus staan de deelnemers stil bij hun uitgavenpatroon. Ze bekijken hoe ze beter kunnen rondkomen met hun inkomen. Deze cursus heeft een informatief karakter waarin handige tips en adviezen worden gegeven. Er wordt in de groep niet uitgebreid ingegaan op de persoonlijke financiële omstandigheden, tenzij mensen dat zelf willen.

Onderwerpen in de cursus  

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het op orde brengen en houden van uw administratie 
  • Het bijhouden van een kasboek 
  • Maken toepassen van een maand- en jaarbegroting
  • Overzicht en inzicht krijgen in uw financiële situatie 
  • Gebruik van bankrekeningen 
  • Tips hoe om te gaan met huishoudgeld 
  • Leren sparen 
  • Verzekeringen 
  • Voorzieningen die door de overheid worden verstrekt 
  • Omgaan met de doolhof aan instanties 
Wie voert de cursus uit?

De cursus wordt gegeven door een maatschappelijk werker van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor de cursus Rondkomen met je inkomen? Neem dan contact op met Juvans, telefoon: (073) 644 42 44. E-mailen kan ook: info@juvans.nl.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de cursusflyer 'Rondkomen met je inkomen'

> Flyer 'Rondkomen met je inkomen'