Wmo-adviesraad Heusden

De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan van het college van Heusden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad voorziet het college gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen Wmo-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de Wmo uitvoert.

De Wmo-adviesraad is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen op het gebied van de Wmo. Uiteraard willen de leden wel graag weten wat er leeft en speelt opdat we kunnen leren van uw ervaringen.

> Naar de website van de Wmo-adviesraad Heusden