Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. De missie van Stichting 113 is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Ze zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. 

Mensen die aan zelfmoord denken hebben hier meestal gemengde gevoelens over. Eigenlijk wil vrijwel niemand alleen maar dood. De meeste mensen willen vooral rust, er even niet zijn, ontsnappen aan de moeilijkheden. En vooral: zo niet verder leven. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen via het telefoonnummer 113 of op het online hulpaanbod met online therapie, online coaching en zelfhulp. Bevlogen professionals, stagiairs en vrijwilligers maken dit mogelijk.

> Ga naar de website van Stichting 113 - zelfmoordpreventie