Maak jij je zorgen om iemand?

Alles is anders is door de coronamaatregelen. Maak jij je zorgen om iemand in jouw omgeving zoals heftige ruzies bij de buren of een buurtbewoner met verward gedrag? Jij kunt hieraan iets doen en deze persoon helpen!

Doordat mensen nu thuis ‘opgesloten’ zitten kunnen spanningen enorm oplopen in een gezin. Maar denk ook aan mensen die nu minder goed voor zichzelf kunnen  zorgen of vereenzamen. Dan kun je een aantal dingen doen!

Probeer contact te zoeken

Een telefoongesprek kan soms het beeld dat je hebt duidelijk maken. Dit kan(een deel van) de zorgen wegnemen of juist bevestigen. Misschien kun je op een eenvoudige manier helpen. Leg telefonisch contact met de buren of familie van de persoon of het gezin waar jij je zorgen over maakt

Overleg met Bijeen

Heb je twijfels en heb je een vraag over wat je het beste kunt doen, of bij wie of welke organisatie je terecht kunt? Neem dan contact op met Bijeen op telefoonnummer (073) 78 201 78 of e-mail: info@bijeenheusden.nl. Zij adviseren graag hoe je met een situatie kunt omgaan. Ook hebben zij goed zicht op de wijze waarop alle organisaties bereikbaar zijn en welke initiatieven er ontwikkeld zijn of worden.

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag?

Is er sprake van een acute situatie? Bijvoorbeeld als er een crisissituatie is in een gezin, waarbij de veiligheid van kinderen en ouders gevaar loopt of spoedeisende hulpverlening bij verward gedrag. Dan zijn de hulpinstanties gewoon goed bereikbaar! Zij maken aan de telefoon, soms door middel van beeldbellen, een inschatting of er acute inzet nodig is. Wanneer het niet anders kan dan gaan zij op inwoners af om een goede inschatting te kunnen maken. Uiteraard denken ze hierbij ook goed aan hun eigen veiligheid.

Heb je direct hulp nodig bij een crisissituatie of bij verward gedrag? Bel dan met het Crisisinterventieteam (CIT) op telefoonnummer 0800-8013. Het CIT bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties in de regio Hart van Brabant. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken.

Een melding doen

Wil je meer informatief, dan kun je terecht bij één van de hieronder genoemde websites.