Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Vaak hoeft u er niet eens bij na te denken, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat neemt niet weg dat het best zwaar kan zijn. Zeker als u het combineert met de zorg voor uw eigen gezin, met uw werk en met andere bezigheden.   

Voor ondersteuning voor mantelzorgers, waaronder respijtzorg, mantelzorgwaardering, voorlichting en lotgenotencontact, kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Bijeen. Samen met u kijken we wat de problemen zijn en welke ondersteuning u nodig is.

Steunpunt Mantelzorg Heusden

U kunt bij Steunpunt Mantelzorg Heusden terecht voor informatie en advies over voorzieningen en regelingen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • mantelzorgscan (loop ik risico op overbelasting?)
  • advies en hulp
  • inzet sociaal netwerk of familie-zorg
  • verwijzing / bemiddeling naar andere instanties
  • informatie over wet- en regelgeving
  • respijtzorg
  • praktische hulp en hulp bij financiĆ«n
  • balans vinden in de combinatie werk en mantelzorg
Meer informatie

Voor meer informatie over het aanbod aan ondersteuning voor mantelzorgers, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Heusden, telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@mantelzorgheusden.nl.