Collectief ouderenvervoer

Wilt u met de leden van uw vereniging ergens naartoe, dan is wellicht Collectief Ouderen Vervoer Heusden (COVH) iets voor u. COVH is een particulier initiatief en biedt organisaties van senioren en mensen met een beperking een betaalbare mogelijkheid om zich te vervoeren.  

Verenigingen en organisaties kunnen lid worden van COVH. Ze betalen daarvoor een jaarlijkse contributie. In ruil daarvoor mogen ze een beroep doen op de busjes van COVH, die maximaal 8 personen kunnen vervoeren. Per kilometer kost dat 85 cent.  

Particulieren en niet-leden kunnen geen beroep doen op het COVH. 

Informeer hiervoor bij uw vereniging of zorgaanbieder. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Collectief Ouderen Vervoer Heusden, telefoon: (073) 511 36 52.