Bijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is.

Het netwerk van Bijeen bestaat onder meer uit gemeente Heusden, ContourdeTwern, Sterk Huis, MEE Plus Brabant Noord, Farent sociaal werk (voorheen Juvans), GGD Hart voor Brabant, Baanbrekers, Stichting de Schroef, de wijkverpleegkundigen van Schakelring en Thebe en de ervaringsdeskundigen van RIBW. Ook Woonveste, Kredietbank Nederland en politie werken nauw samen met Bijeen.