Bijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is.

Het netwerk van Bijeen bestaat onder meer uit gemeente Heusden, ContourdeTwern, Sterk Huis, MEE Plus Brabant Noord, GGD Hart voor Brabant, Baanbrekers, Stichting de Schroef en de wijkverpleegkundigen van Thebe. Ook Woonveste, Kredietbank Nederland en politie werken nauw samen met Bijeen.