Bijeen in de buurt

Bijeen beschikt in de gemeente Heusden over 3 vestingen. Op alle locaties kunt u binnenlopen voor vragen over zorg, jeugd, welzijn en werk. Ook bent u welkom bij de diverse spreekuren die in de locaties worden gehouden.

Aanmeldpunt Bijeen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 16 
5151 JH Drunen 
Telefoon: (073) 78 201 78
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Bijeen-team Drunen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 16 
5151 JH Drunen 

> Openingstijden en spreekuren Bijeen-team Drunen

Bijeen-team Vlijmen 
De Caleidoscoop
Nassaulaan 32  
5251 JC  Vlijmen 

Openingstijden en spreekuren Bijeen-team Vlijmen

Bijeen-team Heusden 
Wijkwinkel Oudheusden
Kasteellaan 36 (Bibliotheek) 
5256 GV  Oudheusden 

> Openingstijden en spreekuren Bijeen-team Heusden