Vertrouwenscommissie sociaal domein

Jaarlijks maken duizenden inwoners uit de gemeente gebruik van voorzieningen in het sociaal domein. Via Bijeen Heusden, Baanbrekers of de Kredietbank krijgen inwoners de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Denk aan hulp bij het huishouden, inzetten van dagbesteding, ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en nog veel meer. Ondanks dat veel mensen tevreden zijn over de dienstverlening gaat het ook soms mis. Deze mensen kunnen in gesprek met de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie is onafhankelijk en heeft een luisterend oor voor mensen die zich door medewerkers van Bijeen Heusden of andere zorgpartners niet gehoord of geholpen voelen. Denk dan aan hoe je te woord bent gestaan, niet (op tijd) bent geïnformeerd, afspraken niet nagekomen zijn of dat je klacht niet serieus is behandeld. De commissie probeert processen of producten in het sociaal domein te verbeteren. Dit doen ze door de gemeenteraad te adviseren over beleid, zodat dit eventueel aangepast kan worden.

Je kunt telefonisch of per mail contact opnemen met de leden van de vertrouwenscommissie. De leden gaan graag in gesprek in een vertrouwelijke omgeving, dit kan bij je thuis zijn maar ook in een buurthuis. In dit gesprek horen zij graag van je wat er is gebeurd. Ze zoeken mee naar oplossingen, verduidelijken jouw hulpvraag of bemiddelen waar dit nodig is. De leden gaan vertrouwelijk om met de gekregen informatie. Zonder jouw toestemming nemen zij géén contact op met anderen. 

Je kunt ook gebruik maken van de klachtenregeling van de gemeente Heusden. De vertrouwenscommissie kan ook doorverwijzen naar de klachtenregeling. Meer informatie over het indienen van een klacht lees je via de onderstaande link.

> Meer informatie klacht indienen

 

De vertrouwenscommissie bestaat uit twee leden. 

Jeanne van Asseldonk
Jeanne heeft jarenlange ervaring in het welzijnswerk en de jeugdhulpverlening. Zij wil graag een luisterend oor bieden, meedenken in oplossingen en ondersteunen waar nodig. 

Jan van Schijndel
Jan heeft kennis van alles wat met werk te maken heeft. Hij zoekt met u mee naar antwoorden en oplossingen, die voor iedereen meerwaarde hebben. De menselijke maat is daarbij altijd het uitgangspunt. 

De vertrouwenscommissie is telefonisch en per mail bereikbaar. Neemt er niemand op? Spreek dan de voicemail in met jouw naam en telefoonnummer. De leden doen hun best om binnen twee werkdagen terug te bellen. Alléén leden van de vertrouwenscommissie hebben toegang tot de mailbox.

Mail naar: vertrouwenscommissie@bijeenheusden.nl

Telefoon Jeanne: 06 39 53 77 25

Telefoon Jan: 06 39 53 77 28

Bekijk de folder van de vertrouwenscommissie via onderstaande link.

> Open folder vertrouwenscommissie