Vertrouwenscommissie sociaal domein

Jaarlijks maken duizenden inwoners gebruik van onze voorzieningen in het sociaal domein. Denk aan hulp bij het huishouden, het gebruik maken van dagbesteding, ondersteuning krijgen bij de opvoeding van kinderen en nog veel meer. Ondanks dat veel mensen tevreden zijn over de dienstverlening gaat het ook soms mis. Deze mensen kunnen in gesprek met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie heeft een luisterend oor voor mensen die zich door medewerkers van Bijeen niet gehoord of geholpen voelen.

De vertrouwenscommissie is onafhankelijk en probeert processen of producten binnen het sociaal domein te verbeteren. Ze bemiddelen waar dit nodig is, zoeken mee naar oplossingen of verduidelijken de hulpvraag. Door het inzetten van de vertrouwenscommissie kan de dienstverlening aan inwoners worden verbeterd. De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad over hun bevindingen, zodat dit (eventueel) aangepakt kan worden.

In de raadsvergadering van 28 maart 2023 zijn de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. Binnenkort stellen zij zich voor op de pagina. De vertrouwenscommissie is bereikbaar via vertrouwenscommissie@bijeenheusden.nl .

Ben je ontevreden over de manier hoe een medewerker van Bijeen Heusden je heeft behandeld? Dan kun je een klacht indienen. Denk dan aan hoe je te woord bent gestaan, niet (op tijd) bent geïnformeerd of afspraken niet nagekomen zijn. Meer informatie over het indienen van een klacht lees je via de onderstaande link.

> Meer informatie klacht indienen

De klachtenregeling en de vertrouwenscommissie functioneren naast elkaar. De vertrouwenscommissie kan wel doorverwijzen naar de klachtenregeling.