Begeleid wonen

Bij begeleid wonen woont u zoveel mogelijk zelfstandig en krijgt u begeleiding voor enkele uren per week. Het doel daarvan is dat u na verloop van tijd weer helemaal zelfstandig kunt wonen.

U kunt begeleid wonen om allerlei redenen, bijvoorbeeld als u als jongvolwassene zelfstandig wilt leren wonen. Of wanneer u met psychische problemen kampt. 

U kunt begeleiding krijgen als u al zelfstandig woont. Ook kunt u woonruimte huren van een zorginstelling. In sommige huizen woont u samen met anderen.  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van begeleid wonen of wilt u het aanvragen? Neem contact op met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.