ZorgSaam Heusden - Thuis met vrijwilligers

Iedereen wil graag zo lang mogelijk regie houden over zijn eigen leven. Wat u zelf kunt, wilt u zo lang mogelijk zelf blijven doen. Maar soms lukt dat niet en kan een steuntje in de rug erg fijn zijn. Op die momenten kan ZorgSaam Heusden u helpen. 

Consulenten van ZorgSaam ondersteunen u als het thuis om wat voor reden dan ook niet meer gaat. Samen met u zoeken zij naar een passende oplossing. Soms met behulp van uw naasten of soms met de hulp van een vrijwilliger. Onze vrijwilligers zijn actief bij de volgende diensten: 

 • Heusdense Maatjes (gratis) 
  Het Heusdens Maatje is er voor een helpende hand of een luisterend oor. Ook voor mantelzorgers die de zorg even los willen laten om de zinnen te verzetten. 

 • Thuisadministratie / belastingadvies (gratis) 
  Als de stapel rekeningen en formulieren zo groot is dat u er niet meer uitkomt, kunt u de hulp inroepen van een deskundige vrijwilliger die samen met u uw administratie op orde brengt. Ook bij de belastingaangifte kan hij u helpen.  

 • Vrijwillige netwerkcoach (gratis) 
  Als u door omstandigheden in een sociaal isolement bent terechtgekomen dan kan een vrijwillige netwerkcoach helpen om weer echt mee te gaan doen in de maatschappij. 

 • Boodschappendienst (kleine vergoeding) 
  Als u door een beperking moeite heeft met boodschappen doen en er is niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen, dan bieden de boodschappenvrijwilligers een helpende hand. 

 • Klussendienst (kleine vergoeding) 
  Voor kleine klusjes zoals het vervangen van een lamp, het snoeien van de heg of grasmaaien, beschikt ZorgSaam over een klussendienst. Zij richt zich op kwetsbare (oudere) inwoners van de gemeente Heusden. 

 • Vervoersdienst (kleine vergoeding) 
  Bent u bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen minder mobiel, dan kunt u gebruik maken van de vrijwillige vervoerdienst van ZorgSaam. Deze dienst zorgt voor veilig vervoer en begeleidt u tot op de plaats van bestemming. Het gaat om gepland vervoer, u dient een rit ruim van tevoren aan te vragen. 

Meer informatie

Voor vragen, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met: 

ZorgSaam Heusden 
Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen 
Telefoon: (0416) 37 36 70 
E-mail: info@zorgsaamheusden.nl   
Website: www.contourdetwern.nl/heusden  

ZorgSaam is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 

ZorgSaam Heusden is onderdeel van ContourdeTwern