Overzicht van zorgpartners

Om de inwoners van de gemeente Heusden zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zorgvragen, heeft Bijeen overeenkomsten gesloten met een aantal zorgaanbieders.

Zowel voor de Jeugdhulp als Wmo-begeleiding zijn de overeenkomsten met zorgaanbieders op regionaal niveau binnen Hart van Brabant afgesloten. Een overzicht van deze zorgaanbieders vindt u in de digitale Wegwijzers van de regio Hart van Brabant.

> Naar de Wegwijzers Hart van Brabant