Vertrouwenspersoon sociaal domein

Vindt u dat u onheus bejegend bent door Bijeen of een van haar medewerkers, dan kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon sociaal domein. 

De vertrouwenspersoon heeft een luisterend oor voor mensen die zich door consulenten van Bijeen niet gehoord voelen. De vertrouwenspersoon ondersteunt u als inwoner bij het bespreekbaar maken van de onvrede met (een medewerker van) Bijeen of de zorgaanbieder. De vertrouwenspersoon doet dat in een vertrouwelijke omgeving, geheel onafhankelijk van de gemeente Heusden en betrokken zorginstellingen.