Basisschool kiezen

Zodra een kind 4 jaar is, mag het naar school. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet een kind verplicht naar school.  

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag een kind op de meeste basisscholen alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen. Niet alle basisscholen hebben zo’n kennismakingsperiode. Neem daarover contact op met de school. 

Vanaf 4 jaar mag een kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder. 

Basisonderwijs in Heusden 

De gemeente Heusden telt in totaal 16 basisscholen, waarvan één voor speciaal basisonderwijs en één voor hoogbegaafdheid. De meeste scholen maken deel uit Stichting Scala. Eén school valt onder stichting Leijestroom en één onder stichting Willem van Oranje. Hieronder vindt u per kern het aanbod.

Voor meer informatie en actuele gegevens over de verschillende basisscholen verwijzen we u naar de websites van de overkoepelende stichtingen: 

> Stichting Scala
> Stichting Talentis 
> Stichting Willem van Oranje

> Wereldwijs (rooms-katholiek) 

> De Duinsprong (rooms-katholiek) 

> JongLeren (openbaar) 

> Olof Palme (rooms-katholiek) 

> 't Palet (rooms-katholiek) 

> De Vlechter (protestants christelijk) 

> De Wilgen (openbaar) 

> De Vijfhoeven (rooms-katholiek) 

> De Bussel (rooms-katholiek)

 

> Th.J. Rijken (rooms-katholiek) 

> Het Kompas (rooms-katholiek) 

> Lambertusschool (rooms-katholiek) 

> Athena (onderwijs hoogbegaafdheid, Drunen)

> De Leilinde (Oudheusden) 

> Het Zilverlicht (Waalwijk)