KindPakket

Ieder kind wil graag op voetbal, muziekles, zwemles of meegaan met het schoolreisje. Maar door de financiële situatie van hun ouders gaat dat soms niet. Om dat toch mogelijk te maken, heeft de gemeente Heusden voor deze kinderen het KindPakket ontwikkeld.  

Het KindPakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een kleine beurs. In het KindPakket zijn de volgende regelingen opgenomen: 

  • Jeugdsportfonds; 
  • Jeugdcultuurfonds;  
  • Leergeld Heusden.  

Met het KindPakket kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals bijvoorbeeld een ouderbijdrage en schoolkamp kunnen vergoed worden. Er is ook voor brugklassers een schoolpakket beschikbaar. 

Het KindPakket is beschikbaar voor gezinnen met kinderen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (bijstandsnorm). Ook kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen die in een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank Nederland zitten, kunnen meedoen.  

Het inkomen van ouders met kind(eren)Maximaal
Een alleenstaande ouder, jonger dan 21 jaar. € 302,66
Samenwonenden ouders, beiden jonger dan 21 jaar€ 955,61
Samenwonenden ouders, waarvan één van beiden jonger is dan 21 jaar€ 1.528,66
Een alleenstaande ouder, tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd€ 1.226
Samenwonende ouders, beiden jonger dan 66 jaar en 4 maanden€ 1.751,43

Het gaat hierbij om netto bedragen. Dat is het bedrag dat u maandelijks op uw bankrekening krijgt.
aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend).

 

Een aanvraagformulier voor het KindPakket kunt u ophalen bij het gemeentehuis in Vlijmen en bij de Bijeen-teams in Drunen, Vlijmen en Oudheusden. U kunt het formulier hieronder ook downloaden. 

> Aanvraagformulier KindPakket 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen of bij het Bijeen-team helpen ze u graag. Met uw handtekening geeft u Baanbrekers toestemming om een inkomenstoets te doen. Hiermee wordt gecontroleerd of u aan de voorwaarden voldoet. 

Wilt u weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden via telefoonnummer 06 479 902 63. Zij zijn op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar of mail naar leergeldheusden@gmail.com.

Secretariaat: Marijnenlaan 62, 5251 SC Vlijmen, lgh.secretaris@gmail.com

Ga naar de website van Stichting Leergeld Heusden

Terug naar 'Alles over werk en inkomen'