Leerlingenvervoer

Kan uw kind door ziekte of een handicap niet zelfstandig naar school reizen? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. De gemeente helpt u daarbij in het vervoer van uw kind tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school, die voor uw kind, toegankelijk is. 

Als u deze hulp wenst, dan kunt u hiervoor bij de gemeente een aanvraag doen. Na het indienen van die aanvraag besluit de gemeente of uw kind recht heeft op een voorziening. Deze voorziening kan bestaan uit:

  • een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van uw kind;
  • een vergoeding voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding van huis naar school;
  • en in sommige gevallen aangepast taxivervoer van huis naar school, eventueel in combinatie met het zelf brengen en halen.
Aanvragen

Een aanvraag voor de voorziening leerlingenvervoer kunt u doen via de website van de gemeente Heusden. Daar vindt u ook meer informatie over leerlingenvervoer en de voorwaarden.

> Aanvragen voorziening leerlingenvervoer

MEE op weg

Als u kind wil leren om alleen te reizen of het spannend vindt, dan is wellicht het programma MEE op weg iets voor hem.

> MEE op weg