Leerlingenvervoer

Kan uw kind door ziekte of een handicap niet zelfstandig naar school reizen? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. De gemeente helpt u daarbij in het vervoer van uw kind tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school, die voor uw kind, toegankelijk is. 

Als u deze hulp wenst, dan kunt u hiervoor bij de gemeente een aanvraag doen. Na het indienen van die aanvraag besluit de gemeente of uw kind recht heeft op een voorziening. Deze voorziening kan bestaan uit:

  • een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van uw kind;
  • een vergoeding voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding van huis naar school in de vorm van een Voor Elkaar Pas van Arriva (zie filmpje: https://f.io/MvPxgei4)
  • en in sommige gevallen aangepast taxivervoer van huis naar school, eventueel in combinatie met het zelf brengen en halen.

Aanvragen voorzieningen leerlingenvervoer