Leerplicht

In Nederland zijn kinderen van 5 tot en met 18 jaar leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger. 

Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar 

U bent verplicht om uw kind naar school te laten gaan. Als u uw kind ongeoorloofd thuishoudt, is dat strafbaar. Meer informatie over leerplicht leest u op de website van de Rijksoverheid. 

> Naar de website van de Rijksoverheid 

Vrijstelling tot 6 jaar 

Hoewel kinderen pas leerplichtig zijn vanaf hun 5e jaar, gaan de meeste kinderen al naar school als ze 4 zijn. Als het hele schoolprogramma nog te veel is voor uw kind van 4 of 5 jaar kunt u beroep doen op vrijstelling van schoolbezoek. Uw kind wordt bij goedkeuring maximaal 5 uur per week vrijgesteld van schoolbezoek. Praat hierover met de directeur van de school. 

Vrijstelling tot inschrijving 

Vrijstelling tot inschrijving is mogelijk wanneer uw kind niet naar school kan door psychische of lichamelijke ongeschiktheid. Neem hiervoor contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente Heusden, telefoon (073) 782 0178. E-mailen kan ook: info@heusden.nl.  

Geoorloofd verzuim 

Vrijstelling van schoolbezoek is mogelijk als uw kind bijvoorbeeld ziek is of bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. In de schoolgids van de school staat hoe u uw kind ziek kunt melden of hoe u vrijstelling kunt aanvragen.  

> Meer informatie op Oudersonderwijs.nl