Wij denken graag mee over een goed idee

Heeft u als inwoner of maatschappelijke organisatie een goed idee om kwetsbare inwoners van onze gemeente te ondersteunen? En is dat idee gericht op innovatie, versterking van de leefbaarheid of het vergroten van de samenhang in de wijk? Dan denkt de gemeente graag met u mee. Ook kunt u dan wellicht een beroep doen op het Innovatiebudget sociaal domein en inwonersinitiatieven.

Een mooi voorbeeld van zo'n vernieuwend initiatief kwam een paar jaar geleden van een inwoonster van Drunen. Zij richtte Rejoice op, waarbij onderdak wordt geboden aan jongeren die zelfstandig willen leren wonen, maar het thuis niet meer mogelijk is. Een ander voorbeeld is het Collectief Ouderen Vervoer Heusden (COVH), Dat initiatief biedt verenigingen de mogelijkheid om hun leden tegen een aantrekkelijk tarief te vervoeren naar onder andere bijeenkomsten.

Bij wie kan ik terecht met mijn idee?

Heeft u ook zo'n goed idee en wilt u graag met iemand van gedachten wisselen om uw idee verder te brengen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 17 89. E-mailen kan ook: info@heusden.nl.

Innovatiebudget

Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000. Uw initiatief moet er dan wel toe bijdragen dat:

  • de zelfredzaamheid van inwoners toeneemt en ze meer gebruik maken van hun eigen kracht;
  • de samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert;
  • er meer aandacht komt voor preventie of;
  • de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in de kern, wijk, buurt of straat toeneemt.
Aanvragen

Wilt u een beroep doen op het Innovatiebudget Sociaal Domein, dan kunt u een mail sturen naar de gemeente Heusden: info@heusden.nl. Vermeld daarbij wel dat het gaat om het innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven. In de mail geeft u een omschrijving van het initiatief. Ook voegt u een begroting toe waarin u laat zien hoe u uw initiatief wilt bekostigen. Het is belangrijk dat uw initiatief aantoonbaar draagvlak heeft in de kern, wijk, buurt of straat. Daarvoor kunt u onder meer contact zoeken met Buurt Bestuurt of dorpsraad in uw kern.

> Meer informatie over Buurt Bestuurt

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie over het Innovatiebudget en de voorwaarden, de beleidsregels 'Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven'.

> Naar de beleidsregels ‘innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven’