Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand.

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld: 

  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
  • Extra kosten voor een dieet.
  • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijvoorbeeld een handicap

Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding. 

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij Baanbrekers. 

> Bijzondere bijstand op de website van Baanbrekers

Terug naar 'Alles over werk en inkomen'