Iets doen tegen kindermishandeling

Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. Daarom is het zo belangrijk dat mensen dit leren te herkennen. Daar helpt de website zorgenomeenkind.nl bij.

De website Zorgenomeenkind.nl is een initiatief van de regionale Taskforce Kindermishandeling. Dat is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners in de regio Hart van Brabant. De Taskforce zoekt naar een nieuwe aanpak van het probleem, zodat kindermishandeling eerder gesignaleerd kan worden en hopelijk steeds vaker kan worden voorkomen.

Behalve dat de website helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling, is er ook informatie te vinden over wat mensen kunnen doen tegen kindermishandeling en waar ze hulp kunnen vragen. 

> www.zorgenomeenkind.nl