Heusden is een dementievriendelijke gemeente (DVG). Dat betekent dat we samen ervoor zorgen dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen. In Heusden mag iemand met dementie iets vergeten en wordt iemand thuisgebracht als hij of zij verdwaald is. Kortom een gemeente waarin iedereen dementie herkent, accepteert en helpt. Van bakker en buurman tot vrijwilliger en de wijkagent. 

In de gemeente Heusden is een kerngroep actief waar tien organisaties aan deelnemen. Deze partijen hebben hun intentie tot samenwerking vastgelegd in een overeenkomst. De kerngroep organiseert allerlei activiteiten op het gebied van dementie. Ook werkt de kerngroep aan het in stand houden, versterken en uitbreiden van het ondersteuningsnetwerk. Wil je ook een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke gemeente? Neem dan contact op met de gemeente Heusden.

Tien partijen hebben hun intentie tot samenwerking vastgelegd in een overeenkomst. Deze partijen werken samen in een kerngroep om een dementievriendelijke gemeente te zijn. De volgende partijen werken samen.