Eenzaamheid

Eenzaamheid is een probleem waar ook inwoners uit de gemeente Heusden steeds vaker mee te maken hebben. Vaak betreft het ouderen die door het wegvallen van hun naasten er alleen voor komen te staan, maar ook jongeren voelen zich vaker eenzaam. Voor de gemeente was dat reden om samen met een aantal partners een plan tegen eenzaamheid in Heusden op te stellen.

Binnen dit plan streven gemeente en partners – die zich verenigd hebben in de coalitie tegen eenzaamheid – ernaar om eenzaamheid zoveel mogelijk aan te pakken met steun vanuit de samenleving. We willen samen met de inwoners en hun sociale netwerken eenzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en aanpakken. Om dat ook echt voor elkaar te krijgen, heeft de gemeenteraad een werkbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Met dat geld kunnen we ideeën financieren die gericht zijn op het terugdringen van eenzaamheid. Welke ideeën dat kunnen zijn, laten we graag aan jou over. Het college daagt inwoners, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke partners uit om met concrete plannen te komen.

Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moeten deze plannen wel voldoen aan een aantal criteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het plan op veel steun uit de samenleving kan rekenen. Daarnaast moet het plan zich richten op een van de volgende thema’s: signaleren van eenzaamheid; het bereik binnen de gemeente; jongeren en continuïteit. Het kunnen initiatieven zijn die zich richten op het signaleren van eenzaamheid, maar ook ideeën die de band van inwoners met hun naasten of omgeving versterken.

Heb jij een idee dat aan de criteria voldoet en wil je daarvoor een bijdrage hebben, dan kun je een aanvraag indienen. Aan een initiatief wordt eenmalig een bedrag van maximaal € 5.000 toegekend. Je kunt je aanvragen het hele jaar door indienen.

Aanvraagformulier bijdrage voor initiatieven tegen eenzaamheid