Eenzaamheid is een probleem waar ook inwoners uit de gemeente Heusden steeds vaker mee te maken hebben. De resultaten van een brede gemeentelijke uitvraag liegen er niet om. Enerzijds geven meer inwoners aan zich met regelmaat eenzaam te voelen, aan de andere kant zien we dat veel organisaties al bezig zijn met het bestrijden van eenzaamheid. Allemaal op hun eigen manier. Deze uitkomsten brachten wethouder Peter van Steen in 2019 op het idee om het thema eenzaamheid planmatiger aan te pakken. Zijn plan? Alle organisaties laten samenwerken om eenzaamheid samen te bestrijden én voorkomen. De Coalitie tegen Eenzaamheid is het resultaat van dit gemeentelijk initiatief. De Coalitie gaat vanaf september 2021 door het leven als de ‘Coalitie Kom Erbij Heusden’. De wethouder legt uit dat we meer willen focussen op het positieve aspect en de bedoeling erachter. Namelijk dat mensen meedoen en zich uitgenodigd voelen oftewel ‘Kom erbij’.

Eenzaamheid bestrijden, maar vooral voorkomen
Bijeen, waarin al diverse instellingen samenwerken, heeft de rol van kartrekker gekregen. Naast professionele organisatie zijn ook vrijwilligersorganisaties, zoals de Ouderbonden en de Zonnebloem, betrokken bij de Coalitie. “De samenwerking is, zeker in het begin, niet altijd makkelijk geweest”, vertelt de wethouder, “maar samen bereik je nu eenmaal meer dan alleen. Naast het contact leggen met mensen die eenzaamheid ervaren, moet de focus ook liggen op het voorkomen van eenzaamheid”, vindt Van Steen. “Mensen die op latere leeftijd nog een actief sociaal leven hebben, voelen zich vaak minder snel eenzaam. Het is belangrijk om mensen op tijd te betrekken bij activiteiten. “Als een partner overlijdt, kan een medewerker van bijvoorbeeld Bijeen eens langsgaan om te vragen hoe het gaat en waar iemand behoefte aan heeft. Na verloop van tijd merken we dat veel weduwen en weduwnaars zich toch minder in de maatschappij begeven.’’ Bovendien is het voorkomen van eenzaamheid misschien makkelijker dan het opsporen van eenzame mensen. En dan hebben we het echt niet alleen over ouderen. 

Opties benoemen
Ook jongeren hebben steeds vaker te maken met eenzame gevoelens. Hoe voorkom je dat eenzame jongeren zich meer en meer gaan terugtrekken, totdat zij vrijwel geen onderdeel meer uitmaken van onze maatschappij?“ Maar ook voor die doelgroep worden activiteiten georganiseerd door bijvoorbeeld Stichting de Schroef. De wethouder realiseert zich dat die groep jongeren moeilijker te betrekken is dan de ouderen. We kijken graag samen wat we hierin kunnen betekenen en benoemen hierin opties”, aldus wethouder Van Steen.

Mooie initiatieven met elkaar delen
De gemeente Heusden heeft middelen beschikbaar gesteld voor kleinere initiatieven die een bijdrage leveren aan het bestrijden van eenzaamheid. De ideeën hiervoor hoeven niet speciaal vanuit de bestaande organisaties te komen, ook initiatieven uit de wijk of buurt komen hiervoor in aanmerking. Een belangrijke voorwaarde is de duurzaamheid van een project. Ook na afloop van de projectperiode moet de activiteit door kunnen gaan. “Met name in onze kleine kernen zie je dat er vanuit de samenleving initiatieven ontstaan. Het zijn juist deze positieve voorbeelden die veel meer onder de aandacht gebracht kunnen worden, want die kunnen anderen motiveren en inspireren”, vertelt Van Steen. De komende periode zet de gemeente samen met Bijeen Heusden en alle organisaties nog meer in op samenwerking, het delen van informatie en het uitwisselen van ervaringen.

Terug naar de startpagina