Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer je kunt doen voor iemand. De signalen die hieronder staan beschreven, kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op: de signalen kunnen ook wijzen op andere (medische) problemen. Zie je signalen? Maak deze zaken dan bespreekbaar. Het is nooit verkeerd om uit betrokkenheid te handelen.

De signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid kun je onderverdelen in lichamelijke, psychische, sociale en gedragsmatige signalen. Maar ook levensgebeurtenissen kunnen een oorzaak zijn dat iemand eenzaam raakt. We hebben hieronder een overzicht met mogelijke signalen en levensgebeurtenissen beschreven. De signalen zijn niet bedoeld om af te vinken, maar kunnen aanleiding zijn voor gesprek.

 • verslechterde zelfzorg
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • verhoogde spierspanning
 • gebrek aan eetlust
 • negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen
 • gevoelens van zinloosheid en uitzichtloosheid
 • gevoelens van verlatenheid
 • teleurstelling
 • verdriet
 • boosheid
 • verlies van vertrouwen in andere mensen
 • weinig sociale contacten
 • missen van sociale steun
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • mensen op afstand houden
 • claimgedrag
 • op zichzelf gericht zijn
 • overmatig gebruik of verslaving
 • overlijden van een naaste
 • scheiding
 • ziekte of beperking (van iemand zelf of een naaste)
 • verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving
 • verlies van baan
 • financiĆ«le problemen

Gesprekstips
Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als je een gesprek over eenzaamheid aangaat. Iemand zal dan makkelijker open en eerlijk antwoorden. Als je eenzaamheid bespreekbaar wilt maken, zijn er manieren om het gesprek makkelijker te laten verlopen. Klik op de knop hieronder om naar de digitale training van Humanitas te gaan. Daaronder staan nog een aantal gesprektips beschreven. 

Ga naar de training van Humanitas

Wees een OEN!

Dit betekent dat je een gesprek Open, Eerlijk en Nieuwsgierig ingaat. Laat (voor)oordelen bij de voordeur liggen. 

Gebruik LSD en NIVEA!

Dit betekent dat je in een gesprek vooral luistert, samenvat en doorvraagt. Het is belangrijk dat je niet invult voor een ander. Luister naar je gesprekspartner en vraag door. Op deze manier kun je tot de kern van een onderwerp komen. 

Laat OMA thuis!

Dit betekent dat je in een gesprek niet alleen maar aankomt met Oplossingen, Meningen en Adviezen.