Hulp bij het huishouden

Waarschijnlijk blijft u graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in uw vertrouwde huis en buurt. Maar als u een dagje ouder wordt of in uw gezin te maken heeft met ziekte of een beperking, kan het huishouden doen lastig voor u worden. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Hoe dat gaat, leest u op deze pagina. Samen kijken wij naar wat u zelf nog kunt doen of regelen en waarbij u echt hulp nodig heeft om te kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis.  

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden en biedt de volgende vormen aan: 

  1. De gemeente zorgt dat iemand u komt helpen bij het huishouden (u krijgt de hulp ‘in natura’). U kunt zelf kiezen uit de organisaties waarmee de gemeente een contract heeft. Wilt u hierover meer weten, lees dan hieronder verder bij het kopje 'Een schoon en leefbaar huis'.
  2. U krijgt een persoonsgebonden budget (pgb). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Bijeen, telefoon: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl

Wat een schoon en leefbaar huis voor u betekent en welke hulp u daarvoor nodig heeft, is voor iedereen anders. Dat hangt bijvoorbeeld af van uw gezinssamenstelling en gezondheid. Daarom is het ook voor iedereen anders welke huishoudelijke taken de hulp precies doet en hoe vaak. 

Uw hulp doet wat nodig is qua hygiëne en leefbaarheid. Dat wil niet altijd zeggen dat elke kamer wekelijks schoongemaakt wordt. Het kan zo zijn dat deze aanpak niet helemaal voldoet aan uw persoonlijke standaard en verwachtingen. Een schoon en leefbaar huis betekent in ieder geval dat de volgende kamers/ruimten met enige regelmaat schoongemaakt worden: woonkamer, keuken, de in gebruik zijnde slaapkamer, hal/overloop/trap, badkamer en toilet. 

Stap 1: Vraag uw omgeving om hulp 

Als u hulp nodig heeft, probeer dat dan eerst met uw eigen gezin op te lossen. Lukt dat niet, vraag dan hulp aan uw omgeving, bijvoorbeeld aan kinderen, buren of andere bekenden. 

Misschien kunt u ook zelf iemand inhuren. 

Stap 2: contact met Bijeen Heusden 

Kunt u zelf geen oplossing vinden? Dan kunt u contact opnemen met Bijeen. Zij stellen u vragen om te zien of u mogelijk in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. 

Stap 3: Keukentafelgesprek 

Als u mogelijk in aanmerking komt voor hulp, dan wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek. Een medewerker van Bijeen Heusden komt bij u op bezoek voor een keukentafelgesprek. Het doel van het gesprek is helder te krijgen waar u tegenaan loopt en wat u nog zelf of samen met mensen uit uw omgeving kunt doen. Hiervan wordt een persoonlijk plan opgesteld dat u als cliënt ondertekent. In dit plan staat het resultaat van de ondersteuning beschreven. 

Stap 4: Huisbezoek door zorgaanbieder > het ondersteuningsplan  

U kunt zelf kiezen uit een aantal zorgaanbieders, waarmee de Bijeen een contract heeft. Onder deze tekst vindt u een folder met daarin een overzicht van alle aanbieders. De gekozen zorgaanbieder komt bij u thuis voor een gesprek, waarin u samen een ondersteuningsplan opstelt voor een schoon en leefbaar huis. 

Daarin staat welke werkzaamheden u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u overneemt en waar uw hulp u bij gaat ondersteunen. Dit ondersteuningsplan ondertekent u samen na afloop van het gesprek. Als vervolgens ook Bijeen akkoord is met het plan, is uw hulp bij het huishouden hiermee geregeld. 

> Overzicht aanbieders Hulp bij het huishouden 2021

In principe wel

Opruimen, stof afnemen, afwassen, dweilen, sanitair en keuken schoonmaken en bedden verschonen. Deze vorm van hulp bij het huishouden noemen we schoon en leefbaar huis.  

In principe niet

Buitenruimten schoonmaken, tuin bijhouden, dieren en planten verzorgen, werkzaamheden buiten de woning, ramen zemen aan de buitenkant of grote schoonmaak. 

Incidenteel

Ruimten die niet dagelijks in gebruik zijn, gordijnen wassen, radiatoren afnemen, binnenkant vriezer of koelkast reinigen, ramen zemen aan de binnenzijde. 

Eventuele uitzonderingen hierop kunt u bespreken met uw zorgaanbieder.

U betaalt voor hulp bij het huishouden een periodieke eigen bijdrage. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten, Bijeen betaalt de rest. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Voor een 'schoon en leefbaar huis' betaalt u als eigen bijdrage maximaal 30 euro per week en bij persoonlijke ondersteuning 15 euro per week. Wat u daadwerkelijk zelf moet betalen hangt af van:  

  • uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner van twee jaar geleden;
  • of u ook een eigen bijdrage betaalt voor andere voorzieningen;
  • uw eigen vermogen;
  • de samenstelling van uw huishouden;
  • uw leeftijd.
Vakantie of ziek?

Als u bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekenhuisopname langer dan vier weken geen hulp nodig heeft, dan kunt u dat aangeven bij uw zorgaanbieder. Zij zorgen er dan voor dat uw eigen bijdrage tijdelijk wordt stopgezet.

> Meer informatie over eigen bijdrage

De gemeente en de zorgaanbieders vinden het belangrijk dat u de hulp krijgt die met u is afgesproken, dat uw huis schoon en leefbaar is en dat u tevreden bent. De gemeente Heusden controleert daarom steekproefsgewijs of de zorgaanbieders voldoen aan de afspraken uit het persoonlijk plan. Ook zorgaanbieders houden klanttevredenheidsonderzoeken. 

Heeft u vragen of bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt? Bespreekt u dit dan met uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder heeft ook een klachtenregeling. U vindt die meestal op de website of u kunt ernaar vragen. Komt u er met uw zorgaanbieder niet uit? Neem dan contact op met Bijeen.

Als er iets verandert in uw situatie, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw zorgaanbieder. Dit geldt in ieder geval voor een wijziging in uw woonsituatie, zoals adres en gezinssamenstelling, of als u de hulp wilt beëindigen.