Hulp bij het huishouden

Mensen blijven graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in hun vertrouwde huis en buurt. Maar als u een dagje ouder wordt of in uw gezin te maken heeft  met ziekte of een beperking, kan het huishouden doen voor u lastig worden.

Misschien komt u dan in aanmerking voor hulp bij het huishouden Hoe dat gaat leest u hier. Samen kijken wij naar wat u zelf nog kunt doen of regelen, en waarbij u echt hulp nodig heeft om te kunnen wonen in een schoon en leefbaar huis.

Vormen van hulp bij het huishouden : In natura of pgb

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden voor mensen die dit zelf niet meer kunnen. In Heusden kan Bijeen hulp bij het huishouden toekennen.

Die hulp bestaat in twee vormen Bijeen zorgt dat iemand u komt helpen bij het huishouden ( u krijgt dan hulp in natura).
U kunt zelf kiezen uit de organisaties waarmee de gemeente een contract heeft.
Of u krijgt een persoonsgebonden budget (pgb). Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Bijeen 

Als u hulp nodig heeft, probeer dat dan eerst met uw eigen gezin op te lossen. Lukt dat niet, vraag dan hulp aan uw omgeving, bijvoorbeeld aan kinderen, burgen of andere bekenden. Misschien kunt u ook zelf iemand inhuren

Kunt u zelf geen oplossing vinden? Dan kunt u contact opnemen met Bijeen. Zij stellen u vragen om te zien of u mogelijk in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. 

 

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden wordt er met u een afspraak gemaakt voor een gesprek. Het doel van het gesprek is helder te krijgen waar u tegenaan loopt en wat u nog zelf of samen met mensen uit uw omgeving kunt doen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Als hulp bij het huishouden aan u wordt toegekend, ontvangt u hierover een besluit.

U kunt zelf kiezen uit een aantal gecontracteerde zorgaanbieders die opgenomen zijn in de

Folder Bijlage schoon en leefbaar huis. 

De medewerker van Bijeen kan u helpen met het maken van uw keuze. De gekozen zorgaanbieder komt bij u thuis voor een gesprek om samen een ondersteuningsplan op te stellen voor een schoon en leefbaar huis. Daarin staat welke werkzaamheden u zelf nog kunt doen, wat uw omgeving voor u overneemt en waar uw hulp u bij gaat ondersteunen.

U betaalt voor hulp bij het huishouden een vaste bijdrage per maand. In 2024 betaalt u maximaal 20,60 euro per maand, de gemeente betaalt de rest,. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt jaarlijks door het CAK bepaald.

Raadpleeg voor meer informatie of een proefberekeing de website www.hetcak.nl of bel het CAK via 0800 – 1925.

De zorgaanbieders en de gemeente vinden het belangrijk dat u de hulp krijgt die met u is afgesproken, dat uw huis schoon en leefbaar is en dat u tevreden bent. Als gemeente controleren we de kwaliteit en tevredenheid onder inwoners door middel van het clienttevredenheidsonderzoek Wmo. Aanvullend hierop houdt de GGD toezicht op de kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders. De zorgaanbieders houden klanttevredenheidsonderzoeken.
Heeft u vragen of bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt? Bespreekt u dit dan met uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder heeft een klachtenregeling. U vindt die meestal op de website of u kunt ernaar vragen
Stuur bij klachten altijd eerst een brief of e-mail naar uw zorgaanbieder. Komt u er met uw zorgaanbieder niet uit? Neem dan contact op met Bijeen.

Klachtenondersteuning

Als u er zelf niet uitkomt bij klachten over hoe een hulpverlener, zorgaanbieder of Bijeen met u omgaat, dan kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Bijeen u (gratis) ondersteunen. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Op deze pagina leest u er meer over:

> Vertrouwenspersoon sociaal domein

 

Als er iets verandert in uw situatie, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw zorgaanbieder en Bijeen. Dit geldt in ieder geval voor een wijziging in uw woonsituatie, zoals adres en gezinssamenstelling, of als u of uw partner een Wlz-indicatie krijgt.