Samen Oplopen: de kracht van er zíjn voor gezinnen

Als ouder wil je natuurlijk je kinderen goed opvoeden en een fijne jeugd geven. Maar soms lukt dat gewoon even niet. Je hebt allerlei zorgen en problemen aan je hoofd die veel van je aandacht en energie vragen. Eind 2020 is heet project Samen Oplopen gestart in de gemeente Heusden. Binnen Samen Oplopen ondersteunen we gezinnen met kinderen tot 23 jaar. Denk daarbij aan hulp bij financiële zorgen, het krijgen van een groter netwerk of ondersteuning wanneer het niet zo goed gaat met je kind (thuis of op school).

Meer rust in het gezin

Coördinator Lisette: “Binnen Samen Oplopen combineren we informele zorg, de inzet van vrijwilligers, het benutten van het sociaal netwerk, het wijkteam en ook de samenwerking met de formele zorg. De gezinnen die we tot nu toe hebben geholpen – de opdracht was acht koppelingen, maar dit zijn er twaalf geworden – waarderen de tijd en aandacht van de Samen Oplopen-vrijwilligers. Er is meer rust in het gezin.” Heel fijn is dat Samen Oplopen er in zes gevallen voor gezorgd heeft dat een doorverwijzing naar formele hulpverlening niet nodig was. Bij drie gezinnen is de ondersteuning inmiddels geminderd en twee gezinnen konden na Samen Oplopen helemáál zelf verder, waardoor de ondersteuning kon worden gestopt.

Ouders aan het woord

Een ouder vertelt: “Samen Oplopen betekent voor mij dat ik het gevoel heb dat ik niet alleen ben. Ik heb altijd wel advies nodig en een stukje structuur. Ik merk dat mijn man en kinderen hier ook veel baat bij hebben.” Ook vrijwilligers zijn positief. ““Ik vind het heel verrijkend voor mijn leven en van mijn gezin om samen op te lopen met een ander gezin. We leren van elkaar en delen lief en leed met elkaar”, aldus een Samen Oplopen-vrijwilliger.

Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste, betrouwbare, betrokken mensen die hun eigen leven goed op de rit hebben en zich voor een tijdje aan een gezin willen verbinden. We zijn momenteel met spoed op zoek naar een vrijwilliger voor twee specifieke gezinnen in de gemeente Heusden. Spreekt u Nederlands én Arabisch? Dan zijn wij ook heel blij met uw aanmelding als vrijwilliger. Neem voor meer informatie contact op met coördinator Ine Marechal: 06 251 54 201 of inemarechal@contourdetwern.nl.