Gemiddeld een 8,5 voor het eerste contact met Bijeen Heusden!

Onderzoek wijst uit dat de dienstverlening van Bijeen Heusden erg goed is.

Ieder jaar wordt onderzocht hoe tevreden cliënten van Bijeen Heusden zijn over de dienstverlening.  Ook nu blijkt weer dat inwoners, die zorg of ondersteuning nodig hebben van Bijeen Heusden, erg tevreden zijn over de dienstverlening en de kwaliteit van de ondersteuning.

Maar liefst 93% van de cliënten heeft de ervaring dat er samen naar oplossingen wordt gezocht. Dat is een opvallende stijging van maar liefst 10%. Cliënten zijn bijna altijd tevreden met de gekozen oplossing, 92% van de bevraagde cliënten gaf dit namelijk aan. Ook het keukentafelgesprek, dat eventueel volgde uit het telefonisch contact, werd beoordeeld met een 8,5.

Wethouder Peter van Steen is trots op de resultaten: ‘’Ik ben erg trots dat de dienstverlening van Bijeen, jaar in jaar uit, zo goed beoordeeld wordt door de cliënten. Dat betekent dat we het goed voor elkaar hebben en dat is ook wat we willen! Maar de prachtige rapportcijfers betekenen niet dat we stil kunnen zitten. Zo merken we dat de groep mantelzorgers licht stijgt en dat iets meer dan de helft denkt dat de naaste de zorg aankan. Daarom ondersteunt Bijeen mantelzorgers om ervoor te zorgen dat ze dit op een goede manier kunnen volhouden.’’

Ondersteuning nodig?
Heb je behoefte aan ondersteuning? Kijk dan op de website www.bijeenheusden.nl  of bel met Bijeen: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl. Meer informatie over de rapportcijfers lees je ook op de website.